Blog

Aanzienlijk meer fusies en overnames in Nederland

Daarmee is de toename in Nederland veel groter dan in Europa (4,2 procent) en wereldwijd (3,7 procent), meldt accountants- en adviesbureau KPMG dinsdag.

Wel is de waarde van de transacties waar Nederlandse bedrijven bij betrokken waren aanzienlijk gedaald. Vorig jaar hadden de fusies en overnames een totale waarde van 51 miljard euro. Een jaar eerder ging het nog om een totaalbedrag van 89 miljard euro.

Buitenlandse bedrijven

KPMG stelt dat buitenlandse bedrijven steeds meer ondernemingen in Nederland overnemen. Bij 248 transacties (35 procent van het totaal), ging het om de overname van een Nederlands bedrijf door een buitenlandse partij.

In 38 procent van de gevallen (272 transacties) was sprake van een overeenkomst tussen twee Nederlandse partijen. En bij ruim een kwart (194 transacties) van de transacties nam een Nederlands bedrijf een buitenlandse onderneming over.

Volgens KPMG groeit het verschil tussen het aantal overnames van Nederlandse bedrijven door buitenlandse kopers en het aantal door Nederlandse ondernemingen overgenomen buitenlandse bedrijven.

“De ‘netto-export’ bedroeg vorig jaar 54 transacties, bijna 75 procent meer dan in 2016 en het hoogste aantal in de afgelopen zes jaar”, stelt partner Danny Bosker van KPMG.

Europese Unie

Bij de door buitenlandse partijen overgenomen Nederlandse ondernemingen komt de koper in 60 procent van de gevallen uit de Europese Unie. Bij 20 procent van deze transacties gaat het om een Amerikaanse overnemende partij. Chinese bedrijven waren betrokken bij 2 procent van de overeenkomsten.

“Daarmee zijn de Verenigde Staten de grootste investeerder in Nederland, gevolgd door het Verenigd Koninkrijk, België, Frankrijk en Duitsland”, aldus Bosker.

Ook Nederlandse bedrijven zouden “een duidelijke voorkeur” hebben voor overnames binnen de EU. “Van de 194 overnames door Nederlandse bedrijven was 65 procent afkomstig uit een EU-land, gevolgd door de Verenigde Staten met 15 procent. China stond vorig jaar bij geen enkel Nederlands bedrijf op de radar.”

 

Onzekerheid

Hoewel het aantal transacties wereldwijd is toegenomen, bestaat er volgens KPMG nog steeds onzekerheid in de fusie- en overnamemarkt. “Dat zien we duidelijk aan de bedragen die geïnvesteerd worden”, aldus Bosker.

“De toegenomen aandacht van landen voor een meer protectionistisch beleid, zoals de Brexit en de koers die de Amerikaanse president nog altijd vaart, hebben gevolgen voor de mondiale markt”, meent hij.

Ook wijst hij op discussie binnen de EU over ongewenste buitenlandse overnames. Bosker verwacht dat de interesse in Nederlandse bedrijven groot zal blijven, zolang er geen verdere Europese maatregelen genomen worden.

Bron: nu.nl

COPYRIGHT 2018: BCG CORPORATE FINANCE | WEBDESIGN: HEERS