Innovatiefonds MKB+

Innovatiefonds: sneller innoveren

Het Innovatiefonds MKB+ stelt u als ondernemer in staat uw ideeën makkelijker en sneller om te zetten in rendabele nieuwe producten, diensten en processen.

Met het Innovatiefonds MKB+ steunt het ministerie van Economische Zaken snel groeiende, startende ondernemers door (rechtstreeks of via investeringsfondsen) innovatieve plannen te financieren. Ondersteuning vanuit dit innovatiefonds kan helpen om andere financiers over de streep te trekken.

€ 500 miljoen beschikbaar
Ondernemers zijn de kurk waarop onze economie drijft. De ontwikkeling van nieuwe producten of technologieën is duur. En meestal is vooraf niet bekend of het eindproduct wel oplevert wat het bedrijf verwacht. Het is dan vaak lastig om investeerders te vinden. Dit kan betekenen dat bedrijven hun producten veel later, of zelfs helemaal niet, op de markt kunnen brengen. Daarom springt het ministerie van Economische Zaken bij met het Innovatiefonds MKB. Het stelt in de periode 2012 tot en met 2015 in totaal € 500 miljoen ter beschikking.

Innovatiefonds: financiering uit het Innovatiefonds MKB+

Het Innovatiefonds MKB+ omvat de financieringsinstrumenten die beschikbaar zijn voor innovatie en financiert snel groeiende innovatieve ondernemingen. De focus ligt hierbij op de fase waarin kennis wordt omgezet in een eindproduct, van kennis naar kassa. Het fonds bestaat uit 3 pijlers:

1. Innovatiekrediet
Innovatiekrediet wordt rechtstreeks aan ondernemingen verstrekt. Hiermee worden unieke ontwikkelingsprojecten met uitstekende vooruitzichten (producten, processen en diensten) gestimuleerd waaraan substantiële technische en daaruit voortvloeiende financiële risico’s zijn verbonden. Ondernemingen kunnen voor de financiering van deze projecten niet of onvoldoende terecht op de kapitaalmarkt.

Voor wie: voor innovatieve bedrijven met een financieringsnoodzaak.

2. De SEED Capital-regeling
De Seed Capital-regeling maakt het mogelijk dat investeerders technostarters en creatieve starters kunnen helpen hun technologische en creatieve kennis om te zetten in toepasbare producten of diensten. De regeling verbetert de risico-rendementsverhouding voor investeerders en vergroot de financieringsmogelijkheden voor technostarters en creatieve starters.

3. Fund-of-Funds
Fund-of-Funds verbetert de toegang tot de risicokapitaalmarkt ook voor snelgroeiende innovatieve ondernemingen. Dit onderdeel is nog in ontwikkeling.

Revolverend
Voorwaarde aan deelname is dat de ondernemer en investeerder de financiering terugbetalen als de ontwikkeling van het innovatieve product of dienst in technisch opzicht succesvol is verlopen. Het Innovatiefonds MKB+ kan deze innovatie-euro’s vervolgens opnieuw investeren in een nieuwe geschikte aanvraag en zo in plaats van 1 ondernemer, meer ondernemers van krediet voorzien.

Samenwerking
Bij het inrichten van het fonds werkt het ministerie van Economische Zaken samen met bedrijven, brancheorganisaties en financiers. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland is verantwoordelijk voor de uitvoering.

Meer weten over het Innovatiefonds MKB+ neem contact op met BCG Corporate Finance. Zie ook https://www.bcgcorporatefinance.nl/bedrijfsfinanciering-algemeen/

COPYRIGHT 2018: BCG CORPORATE FINANCE | WEBDESIGN: HEERS