Bedrijfsadvies Ondernemer | BCG Corporate Finance

Bedrijfsadvies Ondernemer: vragen stellen

Bedrijfsadvies Ondernemer

Stelt u zich als ondernemer of als directieteam regelmatig een van de volgende vragen?

  • Wil ik mijn onderneming op een hoger niveau krijgen?
  • Hoe kan ik meer winst maken?
  • Op welke manier krijg ik meer grip op mijn onderneming?

Zo ja, praat dan eens met de bedrijfskundig adviseur van BCG Corporate Finance.

Bedrijfsadvies Ondernemer: wat doen wij?

BCG Corporate Finance kan u helpen om uw onderneming beter, slimmer, efficiënter en meer succesvol te maken. Onze partners zijn bedrijfskundige adviseurs die graag uw onderneming naar een hoger niveau tillen.

Continu zijn er veranderingen in de markt en in de eigen organisatie. Vandaar moet ten eerste de vraag gesteld worden hoe het best op deze veranderingen kan worden geanticipeerd. Een onderneming is een samenhangend geheel. Bedrijfskunde gaat kort gezegd om het zien van verbanden en oplossingen om de organisatie te versterken. De ‘fit’ maken tussen de markt en uw onderneming, dat is waar het om draait. Ten tweede gaan wij daarom op zoek naar de kracht van de organisatie. Daarnaast dient te worden geanalyseerd wat de bewegingen zijn in de markt en welke ‘spelregels’ in de bedrijfstak gelden.

Onderscheidend vermogen

Vanuit deze kennis gaan we onderscheidend vermogen creëren. Er wordt gekeken naar mogelijkheden ter vernieuwing van het business model om een aansprekend concept neer te zetten. Daarom gaan wij door totdat de vraag is beantwoord. Waarin kan uw onderneming het beste worden? Op die manier kan uw onderneming een plek claimen waar haar onderscheidend vermogen goed uitkomt. Waarmee zet u de bedrijfstak op z’n kop? Na dit conceptuele aspect, wordt een plan uitgewerkt hoe de gewenste situatie kan worden bereikt. Er dient een doordachte strategie te komen. Met een beproefde methodiek, wordt de lange termijn visie omgezet in concrete actie. Dit zorgt voor focus binnen de organisatie.

Onze rol voor ondernemingen verschilt van het ‘inblazen van frisse wind’ tot de begeleiding van diepgaande verandertrajecten. Als gevolg hiervan is een veel gehoord compliment van ondernemers dat wij hen anders laten kijken naar de onderneming. Bovendien wordt omgeving beter begrepen wat op zijn beurt weer tot kansen leidt. Het doel van onze bedrijfskundige dienstverlening is bovendien het verbeteren van de performance en de concurrentiekracht van ondernemingen in het MKB.

Zie voor meer informatie https://www.bcgcorporatefinance.nl

COPYRIGHT 2018: BCG CORPORATE FINANCE | WEBDESIGN: HEERS