Garantie Ondernemingsfinanciering

Garantie Ondernemingsfinanciering (GO)

 De garantie Ondernemingsfinanciering is een van de vele financieringsinstrumenten die BCG Corporate Finance als specialist in bedrijfsfinancieringen succesvol toepast.

De regeling is bedoeld om ondernemingen die problemen ondervinden bij het verkrijgen van bankleningen en bankgaranties te helpen. De overheid probeert dit makkelijker te maken met de GO.Met deze regeling helpt het ministerie van Economische Zaken (middel)grote ondernemingen bij het aantrekken van bankleningen en bankgaranties. De Garantie Ondernemingsfinanciering houdt kredietstromen op gang opdat ondernemers kunnen blijven ondernemen. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland is verantwoordelijk voor de uitvoering.

Garantie Ondernemingsfinanciering: Staatsgarantie

Door de GO kunnen banken een 50% Staatsgarantie krijgen op middelgrote en grote leningen. Door die staatsgarantie wordt het risico voor de bank op te verstrekken bedrijfsfinanciering kleiner. Dit vergroot voor banken de mogelijkheden om geld uit te lenen. Sinds 2009 hebben de deelnemende banken voor ruim € 2,4 miljard GO-leningen verstrekt. De overheid heeft dus meer dan € 1,2 miljard aan garanties afgegeven.

Garantie Ondernemingsfinanciering: voor wie

De GO-regeling is voor ondernemers die krediet nodig hebben. De regeling is voor (middel)grote ondernemingen met substantiële activiteiten in Nederland. GO staat ook open voor ondernemers in Bonaire, Sint Eustatius of Saba.

Garantie Ondernemingsfinanciering: kenmerken

  • Het bedrag is minimaal € 1.500.000 en maximaal € 150.000.000.
  • De Garantie Ondernemingsfinanciering loopt maximaal 8 jaar. De rente is op basis van 3-maands euribor met een opslag.
  • Van de door de financier berekende rente over de Garantie Ondernemersfinanciering moet de financier een deel afdragen aan de Staat.
    De garantieprovisie is een opslag boven 3-maands euribor -/- liquiditeitspremie -/- 0,25 beheersvergoeding. Dit percentage berekent de financier over het op de eerste dag van elk kwartaal uitstaand bedrag dat onder de Garantie Ondernemingsfinanciering gegarandeerd is. Als u de lening vervroegd aflost, moet u de volledige garantieprovisie betalen aan de Staat alsof u de lening volgens aflossingsschema aflost.

Redenen voor banken en bedrijven om de GO te gebruiken

  • mogelijkheid voor bedrijven om financiering voor elkaar te krijgen die anders niet mogelijk was geweest
  • mogelijkheid voor de bank om krediet uit te breiden als de limiet op één klant bijna is bereikt
  • bij grote dekkingstekorten is de GO-regeling een uitkomst
  • lager kapitaalsbeslag voor de bank
  • het is een eenvoudige regeling voor de bank

Maximaal bedrag GO

Met de GO krijgen banken van de overheid een garantie van 50%. Leningen van maximaal € 150 miljoen zijn tot maximaal € 75 miljoen gegarandeerd.

Wilt u ook een succesvolle bedrijfsfinanciering, laat uw dan begeleiden door de bedrijfsfinancieringexperts van BCG Corporate Finance.

Zie eventueel ook:https://www.bcgcorporatefinance.nl/diensten/financiering/groeifinanciering/

COPYRIGHT 2018: BCG CORPORATE FINANCE | WEBDESIGN: HEERS