Blog

Aflossingvrije lening crowdfunding

aflossingsvrije lening crowdfunding

Bij onze partner Geldvoorelkaar.nl is sinds kort een nieuwe financieringsvorm. Bij deze Aflossingsvrije lening wordt de hoofdsom aan het begin van de looptijd uitgekeerd. Afhankelijk van de looptijd van de lening wordt er tijdens de looptijd rente betaald per kwartaal of per jaar. Aan het einde van de looptijd wordt de volledige schuld in één keer afgelost. Deze lening kan zowel zakelijk als particulier aangevraagd worden.

  • Aflossing einde looptijd; rentebetaling per kwartaal of per jaar (afhankelijk van de looptijd)
  • Er is een reële onderbouwde aflossingsverwachting
  • Risicoclassificaties: niet van toepassing
  • Leenbedrag vanaf € 15.000,-
  • Looptijd minimaal 3 – maximaal 60 maanden

Voordelen aflossingsvrije lening crowdfunding

  • Voor de lener: geen tussentijdse maandlast
  • Voor de investeerder: relatief klein risico omdat aflossing reëel verwacht mag worden, kortere looptijden
  • Voor wie?
  • Voor zakelijke en particuliere aanvragers vanaf 18 jaar. Tevens moeten kredietaanvragers Nederlands ingezetene zijn en handelingsbekwaam en -bevoegd zijn. De lening kan ingezet worden voor situaties waarbij de aflossing op een zeker moment in de toekomst in één keer kan worden voldaan (bijvoorbeeld door oplevering van een project, verkoop van onroerend goed of betaling van een factuur).

Leendoelen aflossingsvrije lening crowdfunding

Aankoop of verbouwing onroerend goed voor verkoop
voorfinanciering voorraden
voorfinanciering omzet (facturen)
seizoensgebonden werkkapitaal
Eenmalige activiteiten (bijv. een congres of festival)
Overbruggingsfinanciering
Projectontwikkeling
Welke bescheiden moet ik aanleveren?

Voorwaarden

BKR: geen achterstanden en risicoclassificatie A t/m G
Bestaande ondernemingen: CreditSafe 37 of hoger en Graydon PD 2,5% of lager
Startende ondernemingen: Graydon PD 2,5% of lager
Bedrijf dient ingeschreven te zijn bij de Kamer van Koophandel
Voor de investeerder
Wanneer u investeert in een aflossingsvrije lening, ontvangt u geen aflossing tijdens de looptijd (max 60 maanden). Aan het einde van de looptijd ontvangt u uw investeringsbedrag in één keer retour. Wel ontvangt u tussentijds rente:

Bij een looptijd tot en met 12 maanden: rente en aflossing aan het einde van de looptijd
Bij een looptijd van 13 tot en met 18 maanden: eerste rentebetaling na 12 maanden en de overige rente en aflossing aan het einde van de looptijd
Bij een looptijd van meer dan 18 maanden: rentebetaling per kwartaal en de aflossing aan het einde van de looptijd
De investeringsfee betaalt u op het moment dat u uw investering aan Geldvoorelkaar.nl overmaakt.

Voor meer info:

https://www.geldvoorelkaar.nl/producten/aflossingsvrije-lening.aspx

COPYRIGHT 2018: BCG CORPORATE FINANCE | WEBDESIGN: HEERS