Blog

Succesvol aanvragen van een bancaire overnamefinanciering

Bancaire overnamefinanciering is van belang om een bedrijf aan te kunnen kopen. Een ondernemer of investeerder heeft in veel gevallen bancaire financiering nodig. Een zogenaamde acquisitiefinanciering kent vaak een speciale juridische structurering. 

Bancaire overnamefinanciering: neem de financier mee in uw denkproces

De beslissing om een bedrijf te kopen gaat niet over één nacht ijs en is onderdeel van een strategie om een bepaald doel te behalen. Dit kan variëren van schaalvergroting, ketenintegratie, het behalen van synergievoordelen tot het worden van een ondernemer in het geval van bijvoorbeeld een MBO.  Een uiteindelijke bieding op een onderneming is een resultante van veel denkwerk en analyses. Neem de financier mee in het denkproces en geef inzicht in de afwegingen. Hiermee wordt de rationale van de overname duidelijk. Meer vertrouwen en begrip zal leiden tot een hogere financieringsbereidheid.

Wees vanaf het begin realistisch

Het niveau van beschikbaar bancaire financiering is een belangrijk aspect dat invloed  heeft op de aangeboden voorwaarden (bieding).Immers zal het geld dat niet bancair gefinancierd wordt elders vandaan moeten komen en derhalve vaak betaald moeten worden uit eigen middelen als er geen vendor loan beschikbaar is. Het op een professionele manier vroegtijdig toetsen van de hoogte van het te verwachten beschikbare krediet zal helpen om de voorspelbaarheid in het proces en daarmee de slagingskans van de overname te vergroten.

Het indienen van een realistisch verzoek richting een bank is belangrijk. Evenwichtigheid in het te lopen risico is een belangrijk aspect. De financier en de ondernemer gaan een verplichting voor langere tijd aan met elkaar. Vragen of de financier het risico alleen draagt, is niet meer realistisch. Een financier van een overname loopt het risico dat het geleende geld niet terugbetaald wordt. Ook een ondernemer zal een bepaald risico moeten lopen waarbij niet alleen de lusten worden verkregen. De lasten moeten ook worden gedragen in ‘slecht weer’ scenario’s.

Een ondernemer kan eigen geld inbrengen of de reeds bestaande onderneming meeverbinden. Het kan zijn dat een ondernemer geen eigen middelen kan inbrengen. In dergelijk situaties is het afhankelijk van de bereidheid van verkoper of andere investeerders om te financieren. Vaak is dan een vendor loan van een verkoper noodzakelijk omdat hiermee steun en vertrouwen in de koper wordt uitgesproken. Dit zal dan gepaard gaan met een  (morele) borgstelling welke door koper wordt afgegeven in privé, waardoor ook de koper zich volledig committeert.

Bancaire overnamefinanciering: kansen, risico’s en de cijfermatige vertaling

Een bank zal de aanvraag grotendeels beoordelen op terugbetaalcapaciteit. Het is noodzakelijk om alle relevante aspecten van het businessmodel mee te nemen in de prognose. Enerzijds woordelijk, maar anderzijds de cijfermatige vertaling. Een overnamefinanciering zal verstrekt worden op de toekomstverwachting. Naast de economische- en marktontwikkelingen betreffen dit bijvoorbeeld ook eventueel te realiseren kostenbesparingen en andere synergievoordelen.  Alle aspecten moeten zorgvuldig worden meegenomen in balans-, verlies & winst en cashflowprognoses. De financier krijgt dan een realistisch beeld van de terugbetaalcapaciteit van de onderneming na overname in verschillende scenario’s..

Wat gebeurt er bijvoorbeeld met de terugbetaalcapaciteit als de grootste afnemer failliet gaat? Deze informatie is zowel voor ondernemer als voor de verstrekker van de overnamefinanciering zeer waardevol.

Al met al vergt het proces voor het aanvragen van een overnamefinanciering een speciale aanpak die transparant, tijdig, realistisch en goed onderbouwd moet zijn om succesvol te kunnen worden afgerond.

https://www.bcgcorporatefinance.nl/diensten/overname-bedrijf/

COPYRIGHT 2018: BCG CORPORATE FINANCE | WEBDESIGN: HEERS