Bedrijfsadvies Gorinchem Experts in Bedrijfsadvies

Bedrijfsadvies Gorinchem -> BCG zorgt voor een beter bedrijfsresultaat!

Bedrijfsadvies Gorinchem

U bent steeds bezig om uw onderneming beter, slimmer, efficiënter en meer succesvol te maken. Onze bedrijfskundige adviseurs hebben hiervan hun vak gemaakt. Wat is bedrijfskunde? Een onderneming moet adaptief en dynamisch zijn. Continu zijn er veranderingen in de markt en in de eigen organisatie. De vraag is hoe het best op deze veranderingen kan worden geanticipeerd? Een onderneming is een samenhangend geheel. Bedrijfskunde gaat kort gezegd om het zien van verbanden en oplossingen om de organisatie te versterken. De ‘fit’ maken tussen de markt en uw onderneming, dat is waar het om draait. Wij gaan op zoek naar de kracht van de organisatie.

Bedrijfsadvies Gorinchem ->laat uw bijstaan door bedrijfsadvies experts

Daarnaast dient te worden geanalyseerd wat de bewegingen zijn in de markt en welke ‘spelregels’ in de bedrijfstak gelden. Vanuit deze kennis gaan we onderscheidend vermogen creëren. Er wordt gekeken naar mogelijkheden ter vernieuwing van het business model om een aansprekend concept neer te zetten. We gaan door totdat de vraag is beantwoord: Waarin kan uw onderneming het beste worden?

De gehele organisatie met haar productportfolio dient dan te zijn uitgelijnd. Op die manier kan uw onderneming een plek claimen waar haar onderscheidend vermogen goed uitkomt. Waarmee zet u de bedrijfstak op z’n kop? Na dit conceptuele aspect, wordt een plan uitgewerkt hoe de gewenste situatie kan worden bereikt. Er dient een doordachte strategie te komen. Met een beproefde methodiek, wordt de lange termijn visie omgezet in concrete actie. Dit zorgt voor focus binnen de organisatie. Onze rol voor ondernemingen verschilt van het ‘inblazen van frisse wind’ tot de begeleiding van diepgaande verandertrajecten. Een veel gehoord compliment van ondernemers is dat wij hen anders laten kijken naar de onderneming en de omgeving waarin zij verkeert, hetgeen leidt tot kansen. Het doel van onze bedrijfskundige dienstverlening is het verbeteren van de performance en de concurrentiekracht van ondernemingen in het MKB.

https://www.bcgcorporatefinance.nl

 

COPYRIGHT 2018: BCG CORPORATE FINANCE | WEBDESIGN: HEERS