Blog

Corona doorstartkredieten voor MKB Bedrijven

Het kabinet stelt over een periode van drie jaar 200 miljoen euro beschikbaar voor leningen aan MKB-bedrijven die getroffen zijn door de coronacrisis. Deze ondernemers kunnen in aanmerking komen voor een lening van maximaal 100.000 euro, onder gunstige voorwaarden. De financiering kunnen zij gebruiken voor de herstart, uitbreiding of het aanpassen van de bedrijfsactiviteiten. Belangrijkste voorwaarde is dat bedrijven gebruik maken van de wet WHOA en daarmee tot goede afspraken met hun schuldeisers komen. Daarnaast dient het bedrijf in de kern gezond te zijn. Qredits zal deze kredieten in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat beoordelen en verstrekken.

MKB-bedrijven weten tijdens de coronacrisis het hoofd vaak boven water te houden door betalingen uit te stellen, betaalafspraken te maken met crediteuren en door gebruik te maken van de verschillende steunpakketten van de overheid. Hierdoor is de schuldenpositie van vele mkb-bedrijven inmiddels wel fors opgelopen Soms dusdanig dat een gezonde exploitatie niet meer mogelijk is.Dit krediet kan ondernemers helpen om toch door te kunnen..

WHOA

Het krediet is onderdeel van het Time Out Arrangement (TOA) en is bedoeld voor bedrijven met in de kern winstgevende bedrijfsactiviteiten en die goede en bindende afspraken hebben gemaakt met hun schuldeisers. Het gaat dan specifiek om de ondersteuning van bedrijven die daarbij gebruik maken van de Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA). Een nieuwe wet die per 1 januari 2021 is ingevoerd.

Niet enkel financiële steun

Qredits verstrekt al sinds 2009 zakelijke kredieten in alle branches en sectoren die via de reguliere kanalen moeilijker financiering kunnen krijgen. Belangrijk kenmerk van Qredits is dat ze dit doet als stichting zonder winstoogmerk. “We zijn verheugd dat we de verantwoordelijkheid hebben gekregen voor de uitvoering van het TOA krediet. Geheel passend bij onze werkwijze is de steun niet alleen financieel. Bij het afnemen van dit doorstartkrediet kunnen ondernemers ook kosteloos deelnemen aan onze verschillende ondernemerstrainingen.

Bedrijven die aan de criteria voldoen, kunnen vanaf 1 juni aanvragen indienen. Voor meer informatie over het doorstartkrediet en het aanvraagproces, verwijzen wij graag naar https://qredits.nl/toa-krediet/.

COPYRIGHT 2018: BCG CORPORATE FINANCE | WEBDESIGN: HEERS