Blog

Coronacrisis en bedrijfswaardering als stuurinstrument?!

Coronacrisis en bedrijfswaardering als stuurinstrument?!
Corona zet ondernemers aan het denken over hun bedrijfsvoering. Wat kunnen ze nog en hoeveel is het bedrijf waard? Bedrijfswaardering als stuurinstrument?!

Waardering van een bedrijf
Voor de verkoop van een bedrijf is de waardebepaling een eerste stap in het proces van een overdracht. Om de waardering van een bedrijf te bepalen worden er verschillende waarderingsmethoden gehanteerd. De discounted cashflow-methode is volgens ons de belangrijkste.

De boekhoudkundige waarde van een onderneming is te bepalen op basis het totaal van alle bezittingen van de onderneming, verminderd met de schulden die er zijn uit de jaarrekening. Het is echter interessanter om te kijken naar de toekomst, in plaats van de boekhoudkundige waarde. Welke kasstromen kan het bedrijf genereren in de toekomst? Die economische waarde kan je berekenen met de DCF-methode. Daarbij waardeer je toekomstige kasstromen en rekent deze om naar de huidige waarde. Het verschil tussen de economische waarde en de boekhoudkundige waarde is de goodwill.

Breder dan alleen een financiële analyse alleen
De DCF-methode is niet eenvoudig. Je moet daarin dus ook inschattingen maken van de strategie van het bedrijf en hoe deze zich verhouden met de belangrijkste ontwikkelingen in de industrie. Wat is de strategische view? Wat is het concurrentievoordeel en hoe houdbaar is dat voordeel naar de toekomst? Hoe attractief is de industrie? Wat is de innovatieve kracht van de onderneming? Hoe vertaal je dat soort vragen naar kasstromen in de toekomst? Uiteindelijk plak je een waardering op het vermogen van de onderneming om met veranderingen om te gaan en daadwerkelijk mee te spelen. Dat is breder dan een financiële analyse alleen. Je moet ook goed nadenken over de (strategische) drivers achter de business en je verdienmodel.

Bedrijfswaardering nodig of meer weten? Mail of bel ons voor een vrijblijvende afspraak met de specialisten van BCG Corporate Finance.

Neem dan contact met ons op: https://www.bcgcorporatefinance.nl/contact/

COPYRIGHT 2018: BCG CORPORATE FINANCE | WEBDESIGN: HEERS