Blog

De huidige overnamemarkt is een ‘verkopersmarkt’

De huidige overnamemarkt is een ‘verkopersmarkt’. Het aantal geïnteresseerden per onderneming is over het algemeen hoog; er is meer vraag dan aanbod. De verhouding tussen vraag en aanbod is echter in elke sector
verschillend. Daarom werd aan de overname advieskantoren gevraagd om per sector aan te geven hoe de vraag zich tot het aanbod verhoudt. Oftewel, gemiddeld genomen per sector, hoeveel serieus geïnteresseerden zich per
onderneming melden bij de verkopende partij. Een ‘serieus geïnteresseerde’ werd gedefinieerd als iemand die daadwerkelijk contact opneemt met de adviseur van de verkopende partij.

In de sector IT & Online is het gemiddeld aantal koopkandidaten per onderneming het hoogst. Er zijn gemiddeld ruim 10 geïnteresseerde partijen die zich melden bij de verkoper van een onderneming in de IT & Online.
Ook naar ondernemingen in de sectoren Industrie & Productie en Gezondheidszorg & Farmacie is veel vraag. Een onderneming in de Industrie & Productie trekt ruim 8 geïnteresseerden per onderneming. In een onderneming in de sector Gezondheidszorg & Farmacie zijn gemiddeld 7,4 partijen geïnteresseerd.

Ondernemingen die worden verkocht in de sector Detailhandel moeten het gemiddeld genomen doen met de minste geïntereseerden. In deze sector melden zich gemiddeld 3,2 koopkandidaten bij een verkopende partij.
Ook de sectoren Horeca, Toerisme & Recreatie en Automotive, Transport & Logistiek hebben gemiddeld een relatief laag aantal geïntereseerden per onderneming (respectievelijk 4,6 en 4,8 geïnteresseerden).
Het gemiddelde over alle sectoren is 6,3 geïnteresseerde partijen per onderneming.
Over de hele linie kan dus gesteld worden dat de vraag het aanbod flink overschrijdt.
Bron: Brookz Overname Barometer.

COPYRIGHT 2018: BCG CORPORATE FINANCE | WEBDESIGN: HEERS