Blog

Groei overnamemarkt vlakt af

Groei overnamemarkt vlakt af

Na een forse groei van het aantal kooptransactie (36%) en verkooptransacties (21%) in de eerste zes maanden van 2021 liet de tweede helft van 2021 een afvlakkende groei zien. Het aantal verkooptransacties in H2-2021 nam toe met 4% en het aantal aankooptransactie met 2%.

Op sectorniveau was er vooral een sterke groei in het aantal transacties in de sector Gezondheidszorg & Farmacie (5%) en is het aantal transacties in de sector Horeca, Toerisme & Recreatie nog steeds de helft minder dan het Pre-Covid niveau.

Over alle sectoren heen was het opvallend dat het aandeel verkooptransacties van grote MKB-bedrijven (dealwaarde > 5 mio) flink toenam (+10%) ten koste van kleinere MKB- bedrijven (dealwaarde > 2,5 mio). Het aandeel transacties van deze laatste groep liet in H2- 2021 een daling liet zien van 8% ten opzichte van H1-2021.

Herstel overnameprijzen Horeca en Detailhandel (Groei overnamemark)

Gemiddeld werd in de tweede helft van 2021 voor een MKB-bedrijf 4,85 keer de brutowinst betaald, dat is evenveel als in de eerste helft van 2021. In de meeste sectoren bleef de betaalde Ebitda-multiple nagenoeg stabiel, met uitzondering van de sectoren Detailhandel en Horeca, Toerisme & Recreatie. In deze beide sectoren trad na twee jaar van daling voor het eerst een herstel op van de betaalde overnameprijzen. De Ebitda-multiple in de Horeca, Toerisme & Recreatie steeg van 3,2 naar 3,4 (+6,3%) en de Ebitda-multiple in de sector Detailhandel steeg van 2,95 naar 3,1 (+5,1%).

Vooruitzichten

De vooruitzichten voor overnamemarkt in de eerste helft van 2022 zijn ronduit positief. Een meerderheid van alle adviseurs (39%) denkt dat de overnamemarkt de komende 6 maanden verder zal blijven aantrekken of op zijn minst stabiel blijft (58%). Slecht 3% van alle adviseurs denkt dat de markt de komende 6 maanden verslechtert. De adviseurs geven de markt voor de komende 6 maanden een 8.0 als rapportcijfer, dat was een half jaar geleden nog een 7,8.

Bron: Brookz.

COPYRIGHT 2018: BCG CORPORATE FINANCE | WEBDESIGN: HEERS