Blog

Innovatiekrediet

Bent u bezig met de technische ontwikkeling van een nieuw product of met de klinische ontwikkeling van een medicijn of apparaat? U kunt profiteren van het Innovatiekrediet. Het Innovatiekrediet is voor de ontwikkeling van veelbelovende en uitdagende innovaties met een uitstekend marktperspectief.

Alle bedrijven, zowel starters als gevestigde bedrijven (groot of klein), kunnen profiteren van het Innovatiekrediet.

Met het Innovatiekrediet wil het ministerie van Economische Zaken en Klimaat een bijdrage leveren aan de innovatiekracht en een duurzame groei van de Nederlandse economie.
De overheid vult met het Innovatiekrediet een gat op de kapitaalmarkt, waarbij innovatieve projecten niet geheel uit eigen middelen of door de markt kunnen worden gefinancierd. In deze fase is er nog geen omzet en zijn ondernemers druk doende om iets werkend te krijgen.

 budget

Het budget voor 2020 is € 60 miljoen: € 30 miljoen voor technische ontwikkelingsprojecten en € 30 miljoen voor klinische ontwikkelingsprojecten.

Vanaf 7 februari 2020 0.00 uur kunt u een nieuwe aanvraag indienen. Voor het in behandeling nemen van aanvragen is de datum van ontvangst van de aanvraag bepalend, en niet het tijdstip. Het is daarbij belangrijk dat u een aanvraag voor een Innovatiekrediet compleet indient. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) behandelt de aanvragen namelijk in volgorde van compleetheid.

Mochten er zo veel aanvragen worden ingediend dat het budget voor technische en/of klinische ontwikkelingsprojecten op 7 februari 2020 direct is overvraagd, dan bepalen we de volgorde van behandelen van de aanvragen via loting. Deze loting bepaalt enkel de volgorde. RVO behandelt de aanvragen vervolgens inhoudelijk op de gebruikelijke criteria.

Innovatiekrediet Hoeveel krediet kunt u krijgen?

De grootte van uw bedrijf bepaalt voor welk percentage krediet u in aanmerking komt. Het maximale krediet voor klinische ontwikkelingsprojecten is per 7 februari 2020 € 5 miljoen. Voor technische ontwikkelingsprojecten is het maximale krediet € 10 miljoen.

https://www.bcgcorporatefinance.nl/diensten/financiering/

COPYRIGHT 2018: BCG CORPORATE FINANCE | WEBDESIGN: HEERS