Blog

Kennisvoucher voor ondernemingen in Gorinchem

De gemeente Gorinchem geeft vouchers en dus subsidie van max. € 1.000 op advies dat BCG Corporate Finance levert.
U moet als onderneming in Gorinchem gevestigd zijn om gebruik te kunnen maken van deze voucher.

Meer weten bel 06 57 99 87 81 of mail martijn.boer@bcgcorporatefinance.nl

Goed om te weten
• Subsidie aanvragen kan vanaf 15 januari 2021 tot het subsidieplafond (25.000 euro) is bereikt.
• Het project moet zes maanden na het verlenen van de subsidie zijn afgerond.
• Ontvangt u deze subsidie? Dan moet u bereid zijn mee werken aan projectevaluatie.
• U krijgt subsidie voor maximaal 50% van de subsidiabele kosten. Het maximum per aanvraag is € 1.000,-.
• De ingehuurde kennisleverancier is bij voorkeur gevestigd in de gemeente Gorinchem.

Kom ik in aanmerking?
U komt voor deze subsidie in aanmerkingen als:
• De inhuur van kennis is gericht op duurzame groei (ook bedrijfsopvolging of overname), technologische of sociale innovatie, verduurzaming van onroerend goed of bedrijfsproces of het creëren van een nieuwe afzetmarkt.
• De activiteiten richten zich op minimaal één van de volgende thema’s: circulaire economie, energie, digitalisering, gezondheidseconomie of maritieme en maakindustrie.
• De kennis wordt ingekocht bij een private of publieke instantie (kennisleverancier) die aantoonbaar over de benodigde kennis of expertise beschikt in het gevraagde kennisdomein.
• De kosten voor het geven advies komen in aanmerking voor de subsidie. De volgende kosten niet: opleiding/cursus, symposium/beurs, stage- of afstudeeropdracht, brainstorm- of creativiteitssessie, fundamenteel onderzoek en kosten voor bouwen, beheren en inrichten van websites en social media.

Meer weten bel 06 57 99 87 81 of mail martijn.boer@bcgcorporatefinance.nl

Contact

 

 

COPYRIGHT 2018: BCG CORPORATE FINANCE | WEBDESIGN: HEERS