Blog

Minderheidskorting bij waardebepaling van aandelen

Minderheidskorting bij waardebepaling van aandelen

Een minderheidskorting vertegenwoordigt een bedrag of percentage dat wordt afgetrokken van de waarde van de aandelen van een onderneming. Een minderheidskorting wordt toegepast om het ontbreken van een deel van de controlebevoegdheden weer te geven. De korting kan ook worden toegepast omdat een minderheidsbelang illiquide is en daarom lastiger te verhandelen is dan een controlerend belang.

Het feit dat een minderheidsaandeelhouder meestal niet de mogelijkheden heeft om managementbeslissingen (zoals bijvoorbeeld het vaststellen van eventuele bonussen of het overgaan tot verkoop van de onderneming) te nemen, is de belangrijkste reden voor het toepassen van een minderheidskorting.

Welke factoren hebben (mogelijk) invloed op de minderheidskorting?

Er is geen vastomlijnde wiskundige formule om een minderheidskorting en de mogelijke gevolgen ervan te kwantificeren. De korting wordt veelal bepaald op basis van een aantal overwegingen, waaronder:

  1. Algemeen

Hoe groter de omvang van het minderheidsbelang, hoe lager de korting zal zijn.

  1. Relaties tussen aandeelhouders

De onderlinge relaties tussen aandeelhouders kan van invloed zijn op de omvang van de korting. Indien een onderneming bijvoorbeeld wordt gecontroleerd door een groep minderheidsaandeelhouders die in onderling overleg handelen bij stemzaken kan ervoor worden geopteerd dat er geen korting dient te worden toegepast op de waarde van de aandelen van een lid van de betreffende groep indien deze groep als collectief het zeggenschap heeft over de onderneming.

  1. Bepalingen in de aandeelhoudersovereenkomst

Indien er in de aandeelhoudersovereenkomst bepalingen zijn opgenomen die voorzien in de liquiditeit van een minderheidsbelang dan zal de korting worden verlaagd. Een dergelijke bepaling is bijvoorbeeld de vastgelegde mogelijkheid om het minderheidsbelang aan bestaande aandeelhouders/aan de onderneming terug te verkopen.

  1. Bepalingen in de statuten ter bescherming van het minderheidsbelang

Dergelijke beveiligingen in de statuten vertegenwoordigen een lager risico voor de minderheidsaandeelhouder waardoor de korting lager zal zijn.

  1. Eerder verleende kortingen

Voorgaande verkopen van minderheidsbelangen kunnen precedenten scheppen met betrekking tot een adequate korting voor minderheidsaandelen.

  1. Betrokkenheid bij de onderneming

Indien een minderheidsaandeelhouder actief betrokken is bij de onderneming (een lid van het managementteam, een lid van de Raad van Bestuur, etc.) dan wordt de korting over het algemeen verlaagd.

  1. Rechtelijke uitspraken met betrekken tot de minderheidsaandeelhouder

Als het Hof vaststelt dat een minderheidsaandeelhouder door de meerderheid is onderdrukt (d.w.z. de rechter heeft vastgesteld dat de controlerende aandeelhouder heeft gehandeld in strijd met de belangen van de minderheidsaandeelhouder) wordt een minderheidskorting doorgaans niet toegepast.

Onderhandelen is de bepalende factor

In het geval van een open marktprijs kan en zal een minderheidskorting alleen worden vastgesteld door middel van onderhandelen.

In het geval van een fictieve waarderingscontext liggen de kortingen meestal in een bandbreedte tussen de 10% en 40%. Indien een minderheidsverkoper gemotiveerd is om te verkopen dan zal een koper in staat zijn een hogere korting te bedingen. In het tegengestelde geval dan zal de minderheidsverkoper in staat zijn een lagere korting de bedingen.

 

COPYRIGHT 2018: BCG CORPORATE FINANCE | WEBDESIGN: HEERS