Blog

Mkb’ers willen sneller van hun zaak af: kiezen voor verzilveren waarde bedrijf

Zo’n 20 tot 40 procent van de mkb’ers wil zijn of haar bedrijf binnen twee jaar verkopen. Dat is beduidend meer dan tot voor kort het geval was. Vooral in de groothandel, maar ook in de zakelijke dienstverlening, industrie en productie, en IT en software slagen ondernemers erin hun zaak te verkopen.

Normaliter geeft elk jaar 60 tot 70 procent van de mkb-ondernemers aan de zaak ‘binnen tien jaar’ te willen verkopen. In tijden van economische onzekerheid neemt dat aantal toe. Ook nu speelt dat. Je zou misschien denken dat ondernemers met hun bedrijf willen stoppen als ze een paar goede jaren achter de rug hebben, maar vaak is het tegenovergestelde het geval”, vertelt Tim van der Meer,De belangrijkste redenen om nu te verkopen zijn volgens hem het verzilveren van de waarde van het bedrijf, het gebrek aan een opvolger en de wens om een externe aandeelhouder aan boord te halen, waardoor het bedrijf harder kan groeien. Zorgen over de energierekening of een tekort aan personeel kunnen redenen zijn, maar die kunnen ook juist aanleiding zijn om niet te verkopen,,Want als dat je enige reden is, dan is je kopersveld een stuk kleiner.”

“Vroeger verkochten ondernemers de zaak als het minder goed ging, nu wordt verkoop van de onderneming aan een ander bedrijf of in­ves­teer­ders meer gezien als ‘de kroon op het werk”

‘Jonge ondernemers dromen ervan hun succesvolle bedrijf ooit eens te verkopen’

Ook overnameplatform Dealsuite ziet de animo bij mkb’ers om te verkopen toenemen. ,,Vroeger hield een ondernemer zijn bedrijf aan tot zijn pensioen en verkocht het dan in zijn geheel. Nu zie je dat ondernemers veel eerder voor een transactie gaan”, zegt Dealsuite.

Volgens hem verkopen bedrijfseigenaren soms alvast een gedeelte van hun zaak, om zo ‘een stukje van hun vermogen veilig te stellen’. ,,Feitelijk is er dus sprake van twee verkoopmomenten.”

Transparantere markt

Dat ondernemers eerder hun bedrijf van de hand doen, heeft er volgens Plettenberg ook mee te maken dat informatie over bedrijfsovernames beter beschikbaar is geworden en de markt transparanter is geworden.

Ook ziet Plettenberg veel meer ‘serie-ondernemers’ dan vroeger. Dat zijn ondernemers die binnen een paar jaar na de start alweer bereid zijn de aandelen in hun bedrijf te verkopen.

Van der Meer bevestigt dat beeld: ,,Vroeger verkochten ondernemers de zaak als het minder goed ging, nu wordt verkoop van de onderneming aan een ander bedrijf of investeerders meer gezien als ‘de kroon op het werk’. Vooral veel jonge ondernemers dromen ervan hun succesvolle bedrijf ooit eens te verkopen en dan wellicht weer iets nieuws op te zetten.”

Michel Pieke verkocht Aquafix Milieu, dat hij in 27 jaar had opgebouwd. Foto: Joost Hoving.

Lees ook: NLInvesteert: ‘Economische tegenwind leidt tot meer schuldherstructureringen mkb’

Bij horeca- en retailzaken komt het minder vaak tot succesvolle verkoop

Volgens de twee experts blijft het niet alleen bij de wens om te verkopen, het komt ook vaker tot een transactie. Het aantal bedrijven dat dit jaar is verkocht en waarbij Marktlink bij de verkoop was betrokken, is al net zo groot als in heel 2021. De afgelopen jaren zat het aantal transacties al in de lift en de verwachting is dat de groei in bedrijfsovernames zal doorzetten.

,,De turbulente macro-economische ontwikkelingen van de afgelopen maanden hebben een beperkte invloed op de mkb- overnamemarkt. In de hele markt nam het aantal transacties in het afgelopen half jaar nog licht toe. Ondanks het drukkende effect van de rentestijging is er nog geen daling in verkoopprijzen waargenomen’’, zegt Plettenberg.

Vooral in de sector groothandel, maar ook in de zakelijke dienstverlening, industrie en productie, en IT en software slagen ondernemers erin hun zaak te verkopen. Bij horeca- en retailzaken komt het volgens adviseur Marktlink minder vaak tot een succesvolle verkoop. ,,Hierin kan meespelen dat de ondernemer een hoger verkoopbedrag in gedachten heeft dan wat de koper wil neertellen”, aldus Van der Meer.

Vraag naar mkb-bedrijven groeit gestaag
Volgens de experts is er in de markt aan geld geen gebrek. Zo steken bijvoorbeeld pensioenfondsen en vermogende beleggers minder geld in beursgenoteerde bedrijven en wijzen ze een groter deel van hun belegbare vermogen toe aan investeerders.

Dat zorgt er volgens Van der Meer mede voor dat de vraag naar mkb-bedrijven gestaag groeit. ,,Niet zelden ontvangen we nu meer dan tien biedingsvoorstellen op een bedrijf.” Ook is de interesse uit het buitenland groot: bij 80 procent van de verkoopprocessen is er interesse van buitenlandse kopers.

Bron: AD.

COPYRIGHT 2018: BCG CORPORATE FINANCE | WEBDESIGN: HEERS