Blog

Multiples in relatie tot bedrijfsomvang

Multiples in relatie tot bedrijfsomvang

Het blijkt dat voor bedrijven met een lage EBITDA een lagere multiple wordt betaald dan voor bedrijven met een hoge EBITDA.

PRIJSVERSCHILLEN IN MULTIPLE OPLOPEND TOT 18%

In de Overname Barometer H1-2018 is voor het eerst de invloed van bedrijfsomvang op de betaalde multiples uitgewerkt. Doel was de impact van de Small Firm Premium op het Nederlandse MKB te kwantificeren. Meer specifiek voor bedrijven met een EBITDA variërend van € 250.000 tot € 5.000.000. Dit zijn EBITDA bedragen die realistisch zijn voor bedrijven in het MKB. De EBITDA is dus gehanteerd om de bedrijfsomvang mee uit te drukken.

Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat hoe kleiner een onderneming is, hoe groter de kans dat de verwachte vrije kasstromen niet zullen worden
gerealiseerd (Damodaran, 2011; Grabowski and Pratt, 2013). Denk bijvoorbeeld aan de afhankelijkheid van bepaalde klanten of leveranciers, of de afhankelijkheid
van bepaalde technische knowhow die bij vertrek van personeel snel kan afnemen. Dit kan forse impact hebben op de rendementen en dus ook op de waarde van een
onderneming. De hogere risicopremie die van toepassing is op kleinere bedrijven (de zogenaamde Small Firm premium) veroorzaakt een waardedrukkend effect.
Als gevolg daarvan zijn de betaalde EBITDA multiples voor grotere bedrijven gemiddeld hoger dan de betaalde multiples voor kleinere bedrijven.
Zowel de eerdere Barometer onderzoeken als dit huidige Overname Barometer onderzoek betreffende H1-2021 bevestigen dat voor bedrijven met een lage
EBITDA een lagere multiple wordt betaald dan voor bedrijven met een hoge EBITDA.

Het verschil in de EBITDA multiple tussen bedrijven met een genormaliseerde EBITDA van € 250.000 en € 5.000.000 bedraagt 0,85 (4,6 ten opzichte van 5,45).
Dat is een verschil van ruim 18%. Ten opzichte van het vorige meetmoment (14% in H1-2019) is dit verschil groter geworden. De verschillen tussen grote en kleine
MKB bedrijven zijn in de afgelopen twee jaar dus toegenomen. Vooral bedrijven met een EBITDA van meer dan €2 miljoen EBITDA hebben hiervan geprofiteerd

Bron Brookz.https://www.brookz.nl/files/barometers/Overname_Barometer_H1-2021.pdf

COPYRIGHT 2018: BCG CORPORATE FINANCE | WEBDESIGN: HEERS