Blog

Nederlandse bedrijven goedkoop

Nederlandse bedrijven goedkoop

In vergelijking met onze buurlanden zijn Nederlandse MKB-bedrijven relatief goedkoop. Voor vergelijkbare bedrijven wordt in Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk tussen de 11 en 20% meer betaald. Voor bedrijven in de sector Gezondheid & Farmacie kan het verschil in opbrengst zelfs oplopen tot 35 procent.

Dit is de belangrijkste uitkomst van de Overname Barometer, het periodieke onderzoek van de overnameplatforms Brookz en Dealsuite naar cijfers en trends in de Nederlandse overnamemarkt. Het onderzoek vond plaats onder 272 Nederlandse fusie & overname advieskantoren die zich richten op bedrijven met een omzet tussen 0,5 en 30 miljoen euro.

Nederlandse bedrijven relatief goedkoop

Afgelopen maanden is voor het eerst de Overname Barometer met dezelfde opzet uitgevoerd in de DACH-regio (Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland), Frankrijk en het combinatiegebied Verenigd Koninkrijk & Ierland. Daardoor kunnen nu ook de gemiddeld betaalde overnameprijzen in Nederland worden vergeleken met onze buurlanden.

Opvallend is dat over alle sectoren heen voor vergelijkbare bedrijven de gemiddeld betaalde overnameprijzen hoger liggen dan in Nederland. In de DACH-regio wordt gemiddeld 20% meer betaald , in UK & Ierland 12% en in Frankrijk 11%. Het grootste verschil in de gemiddeld betaalde EBITDA-multiple werd genoteerd in de sector Gezondheid & Farmacie. In deze sector is het verschil in verkoopprijs tussen Nederlands en het Verenigd Koninkrijk & Ierland maar liefst 35%.

Buitenlandse interesse

Volgens Floyd Plettenberg, partner bij Brookz en Dealsuite, zijn deze prijsverschillen er mede de oorzaak van dat steeds meer buitenlandse investeerders en strategische partijen zich op de Nederlandse markt begeven. ‘Vanuit het perspectief van buitenlandse kopers zijn Nederlandse bedrijven relatief goedkoop. Dat maakt Nederlandse bedrijven extra aantrekkelijk voor hen. Maar het is ook interessant voor Nederlandse verkopers. Want in een onderhandeling hebben die buitenlandse kopers dus ook meer ruimte om boven de reguliere Nederlandse waardering te bieden. Voor Nederlandse verkopers is het daarom raadzaam om ook open te staan voor buitenlandse interesse.’

Groei overnamemarkt vlakt af

Na een forse groei van het aantal kooptransactie (36%) en verkooptransacties (21%) in de eerste zes maanden van 2021 liet de tweede helft van 2021 een afvlakkende groei zien. Het aantal verkooptransacties in H2-2021 nam toe met 4% en het aantal aankooptransactie met 2%.

Op sectorniveau was er vooral een sterke groei in het aantal transacties in de sector Gezondheidszorg & Farmacie (5%) en is het aantal transacties in de sector Horeca, Toerisme & Recreatie nog steeds de helft minder dan het Pre-Covid niveau.

Over alle sectoren heen was het opvallend dat het aandeel verkooptransacties van grote MKB-bedrijven (dealwaarde > 5 mio) flink toenam (+10%) ten koste van kleinere MKB- bedrijven (dealwaarde > 2,5 mio). Het aandeel transacties van deze laatste groep liet in H2- 2021 een daling liet zien van 8% ten opzichte van H1-2021.

Herstel overnameprijzen Horeca en Detailhandel

Gemiddeld werd in de tweede helft van 2021 voor een MKB-bedrijf 4,85 keer de brutowinst betaald, dat is evenveel als in de eerste helft van 2021. In de meeste sectoren bleef de betaalde Ebitda-multiple nagenoeg stabiel, met uitzondering van de sectoren Detailhandel en Horeca, Toerisme & Recreatie. In deze beide sectoren trad na twee jaar van daling voor het eerst een herstel op van de betaalde overnameprijzen. De Ebitda-multiple in de Horeca, Toerisme & Recreatie steeg van 3,2 naar 3,4 (+6,3%) en de Ebitda-multiple in de sector Detailhandel steeg van 2,95 naar 3,1 (+5,1%).

Vooruitzichten

De vooruitzichten voor overnamemarkt in de eerste helft van 2022 zijn ronduit positief. Een meerderheid van alle adviseurs (39%) denkt dat de overnamemarkt de komende 6 maanden verder zal blijven aantrekken of op zijn minst stabiel blijft (58%). Slecht 3% van alle adviseurs denkt dat de markt de komende 6 maanden verslechtert. De adviseurs geven de markt voor de komende 6 maanden een 8.0 als rapportcijfer, dat was een half jaar geleden nog een 7,8.

COPYRIGHT 2018: BCG CORPORATE FINANCE | WEBDESIGN: HEERS