Blog

Ondernemingsvorm bij bedrijfsovername

Ondernemingsvorm, een bewuste keuze

Tip 5: Ondernemingsvorm, een bewuste keuze

Een bedrijf kan kiezen uit een hele serie ondernemingsvormen: van een bv tot een coöperatie, van een eenmanszaak tot een stichting. In het MKB zijn de meest voorkomende die van de eenmanszaak, de vennootschap onder firma, maatschap of de bv.

De keuze hangt veelal af van fiscale mogelijkheden, maar ook van aansprakelijkheden en zeggenschap.

De bv is fiscaal aantrekkelijk bij hogere winsten. Ze heeft voordelen vanwege de afscherming van privévermogen. Ook de opvolging kan van invloed zijn op de keuze van de rechtsvorm. Het is ook mogelijk om verschillende rechtsvormen te hanteren. Zo kan de bedrijfsoverdrager met een bv het bedrijf samen met een opvolger exploiteren in een vof.

Cv met stille vennoot als geldschieter

Naast de vof bestaat er ook een commanditaire vennootschap, die in het kader van bedrijfsopvolging van pas kan komen. Er is een stille vennoot, die als geldschieter optreedt en een beherende vennoot die de vennootschap beheert en die ook als zodanig naar buiten treedt. In dit geval is dat de opvolger. De stille vennoot (de ouders/overdrager) is niet aansprakelijk voor de schulden van de cv. Wel loopt hij het risico dat hij zijn inbreng kwijt raakt. In een situatie waarin de ouders willen afbouwen, maar dit financieel niet mogelijk is, kan een cv een passende vorm zijn voor een toekomstige overdracht. Binnen de cv kan ook sprake zijn van vennoten met de bv als rechtsvorm in combinatie met een natuurlijk persoon.

Fiscale mogelijkheden bepalen keuze

In de meeste gevallen bepalen fiscale mogelijkheden de keuze voor de rechtsvorm bij opvolging. Van belang is om hierover tijdig na te denken, omdat bij veel fiscale regels de termijn een belangrijke rol speelt. Daarnaast zijn er diverse fiscale regelingen bij bedrijfsoverdracht. De belangrijkste bij eenmanszaken of een samenwerkingsverband in een vennootschap onder firma of maatschap is wel die van de geruisloze doorschuiving. Daarbij blijft betaling aan de fiscus vooralsnog buiten schot. Belangrijke voorwaarde is dat er dan minimaal drie jaar moet worden samengewerkt (of in loondienst).

Tip: Laat ruim voor de overdracht uitzoeken of de onderneming de juiste rechtsvorm heeft om zo de afdracht aan de fiscus zo laag mogelijk te houden.

Bron: Beroepsorganisatie voor Specialisten in Bedrijfsoverdracht

COPYRIGHT 2018: BCG CORPORATE FINANCE | WEBDESIGN: HEERS