Financiering project glasvezel

Fred Leverman, Director at CIAG bv Gorinchem (ciag.nl regioglasvezel.nl engineering-ffth.nl)

Martijn Boer is een zeer gedreven en ervaren financieel consultant / adviseur die ik gedurende onze samenwerking in het financieringstraject voor CIAG bv heb leren kennen als een zakenkundige en inspirerende financieel sparringpartner. Hij stuurt op hoofdlijnen, laat de verantwoordelijkheden daar waar ze horen en heeft een zeer heldere en open visie. Staat voor de doelstellingen en bereikt deze door intensieve samenwerking. Zeer pragmatisch, to-the-point en oog voor detail waarbij duidelijke en open communicatie hoog staat. Uiteindelijk begeleidde Martijn ons succesvol door het financieringstraject. Martijn is mijns inziens optimaal inzetbaar als adviseur en als klankbord voor een ondernemer.

COPYRIGHT 2018: BCG CORPORATE FINANCE | WEBDESIGN: HEERS