Verkoop meerderheidsbelang in betimmeringsbedrijf voor de jachtbouw

VERKOOP MEERDERHEIDSBELANG VAN 51%

Verkoop meerderheidsbelang begint bij BCG Corporate Finance want recent in 2016 heeft BCG Corporate Finance namelijk de verkoop van een aandelenbelang van 51% begeleid. De eigenaar van het 51% aandelenbelang, een van de twee directeuren van een betimmeringsbedrijf voor de jachtbouw, wilde een nieuwe uitdaging aangaan. Drs. Martijn Boer MSc RAB begon met een bedrijfsanalyse en een waardebepaling van de gehele onderneming. De vastgestelde waarde was het uitgangspunt waarna  de gesprekken met geinteresseerden zouden volgen. Al snel bleek dat de andere directeur en aandeelhouder toch interesse had om 100% eigenaar van het betimmeringsbedrijf te worden. Hiermee is uiteraard eerst het gesprek aangegaan omdat deze een belangrijke rol in de onderneming vervulde.

Een belangrijke discussie met de Kopende partij betrof het punt van de ruim aanwezige liquide middelen en of deze wel wel of niet gebonden waren aan de in de toekomst nog te verrichte werkzaamheden voor de klanten van de onderneming. Uiteindelijk is er tot een prijsafspraak gekomen en kon de kopende partij de financiering gaan regelen. BCG Corporate Finance heeft de intentie en koopovereenkomst opgesteld waarbij op delicate punten een jurist en fiscalist zijn ingeschakeld.

Het gehele traject werd afgesloten na een periode van 6 maanden bij de notaris wat uiteraard met champagne werd gevierd. Een week na de officiele overdracht werd de verkoop gevierd met een heerlijk diner, het zogeheten closing diner, dat door BCG Corporate Finance aan de client werd aangeboden. Beiden kijken terug op een succesvolle verkoop van het meerderheidsbelang waarbij ook de belangen van de kopende partijen goed behartigd zijn

 

COPYRIGHT 2018: BCG CORPORATE FINANCE | WEBDESIGN: HEERS