Blog

Rollercoaster in Bijzonder Beheer

Rollercoaster in Bijzonder Beheer

Veel ondernemers die terugkijken op een proces van zwaar weer ondernemen, geven aan dat ze de emotionele impact ervan hebben onderschat. De achtergrond is dat ondernemers zich in het algemeen kenmerken door een houding van ‘doen’ en ‘in control willen zijn’. De meesten vinden het vervelend om afhankelijk te zijn van anderen (‘anders was ik wel in loondienst gegaan’). In een herstructureringsproces ervaren ze, dat ze voor een groot deel niet in controle zijn. Denk hierbij aan veelvuldig overleg met (lees: afhankelijkheid van) leveranciers, banken, belastingdienst en soms klanten die met plannen moeten instemmen.

Als je in zwaar weer komt, heb je dus meer nodig dan alleen inhoudelijke competenties en voortvarendheid. De herstructurering vormt vaak ook een grote belasting op je mentale gesteldheid. Je hiervan bewust zijn is belangrijk.

In de praktijk is het lastig om je zorgen over je onderneming met anderen te delen. Niet alleen begrijpen veel mensen je niet, maar de maatschappij verwacht ook dat ondernemers ‘helden’ zijn die altijd succes en voorspoed hebben. Het stigma op zwaar weer bestaat jammer genoeg nog steeds. Praat er over en doe het niet alleen!

Betrek je medewerkers in de herstructurering en maak er een teamprestatie van. Medewerkers zijn niet gek. Vaak zijn ze beter op de hoogte van de negatieve ontwikkelingen dan je denkt. Deel regelmatig in algemene termen de actuele stand van zaken met je personeel. Hierdoor snappen zij ook dat bepaalde vanzelfsprekendheden uit het verleden nu niet meer vanzelfsprekend zijn. Hiermee voorkom je tevens dat ze je persoonlijk verwijten maken. Bedenk verder dat jij niet alle antwoorden hoeft te hebben. Vaak zijn personeelsleden ook prima in staat om de vinger op de zere plekken te leggen en met ideeën en oplossingen te komen.

Veel ondernemers die terugkijken op een proces van zwaar weer ondernemen, geven aan dat ze de emotionele impact ervan hebben onderschat. De achtergrond is dat ondernemers zich in het algemeen kenmerken door een houding van ‘doen’ en ‘in control willen zijn’. De meesten vinden het vervelend om afhankelijk te zijn van anderen (‘anders was ik wel in loondienst gegaan’). In een herstructureringsproces ervaren ze, dat ze voor een groot deel niet in controle zijn. Denk hierbij aan veelvuldig overleg met (lees: afhankelijkheid van) leveranciers, banken, belastingdienst en soms klanten die met plannen moeten instemmen.

Als je in zwaar weer komt, heb je dus meer nodig dan alleen inhoudelijke competenties en voortvarendheid. De herstructurering vormt vaak ook een grote belasting op je mentale gesteldheid. Je hiervan bewust zijn is belangrijk.

In de praktijk is het lastig om je zorgen over je onderneming met anderen te delen. Niet alleen begrijpen veel mensen je niet, maar de maatschappij verwacht ook dat ondernemers ‘helden’ zijn die altijd succes en voorspoed hebben. Het stigma op zwaar weer bestaat jammer genoeg nog steeds. Praat er over en doe het niet alleen!

Betrek je medewerkers in de herstructurering en maak er een teamprestatie van. Medewerkers zijn niet gek. Vaak zijn ze beter op de hoogte van de negatieve ontwikkelingen dan je denkt. Deel regelmatig in algemene termen de actuele stand van zaken met je personeel. Hierdoor snappen zij ook dat bepaalde vanzelfsprekendheden uit het verleden nu niet meer vanzelfsprekend zijn. Hiermee voorkom je tevens dat ze je persoonlijk verwijten maken. Bedenk verder dat jij niet alle antwoorden hoeft te hebben. Vaak zijn personeelsleden ook prima in staat om de vinger op de zere plekken te leggen en met ideeën en oplossingen te komen.

COPYRIGHT 2018: BCG CORPORATE FINANCE | WEBDESIGN: HEERS