Blog

RVO Financieringsmogelijkheden? Schakel BCG Corporate Finance in.

RVO Financieringsmogelijkheden? Als ondernemer heb je een goed idee en dat ook al verder ontwikkeld tot een mooi concept voor een technische innovatie. Maar hoe dan verder, waar moet je aankloppen?

BCG Corporate Finance staat paraat om alle vragen van ondernemers te beantwoorden. Dat geldt voor zowel voor startups, scale-ups, als het mkb.

Maar waar moet een ondernemer beginnen? Je kunt zelf op weg gaan, maar je kunt ook bij BCG Corporate Finance aankloppen. Wij nemen je mee in de mogelijkheden. Vaak zien we dat ondernemers eerst zelf gaan speuren en vervolgens een Quickscan indienen.

Quickscans zijn er voor diverse nationale en internationale financieringsregelingen en zijn een snelle indicatie voor ondernemers om na te gaan of ze eventueel aanspraak kunnen maken op een regeling. Het is een kort overzicht van zo’n twee pagina’s met een paar vragen om een snel beeld te krijgen wat voor project het is, in welke fase het zit en of er een passende regeling beschikbaar is. Aan de hand van de ingevulde Quickscan kijkt BCG Corporate Finance of de aanvrager inderdaad een goede kans maakt op financiering. Daarbij kijken de experts binnen BCG Corporate Finance in samenspraak met RVO naar alle mogelijke financieringsregelingen en andere vormen van ondersteuning die de ondernemer kunnen helpen. Onze adviseurs hebben een bancaire achtergrond met veel kennis, ook over het financiële landschap buiten RVO. Belangrijke voordelen van de Quickscan zijn dat het geheel vrijblijvend is en dat het de ondernemer tijd bespaart.

Tal van financieringsmogelijkheden
Eén van de financieringsmogelijkheden speciaal voor starters en het mkb is de Vroegefasefinanciering (VFF). Het is vroeg in de ontwikkelingsfase vaak nog maar de vraag of een product kans van slagen heeft op de markt. Deze financiering is bedoeld om een concept van de planfase naar de startfase te krijgen.

Een andere regeling is het Innovatiekrediet (IK), bestemd voor innoverende ondernemers. Met dat krediet ondersteunt het ministerie van EZK starters, mkb’s én grotere bedrijven om te innoveren. Vaak is het moeilijk om hiervoor op de kapitaalmarkt voldoende krediet te vinden, omdat er in deze fase nog geen omzet is.

Financieringsregelingen RVO

Op www.rvo.nl onder het hoofdmenu ‘Subsidies & Financiering’ (bovenaan de pagina) vindt u een handige subsidie- en financieringswijzer waarmee u eenvoudig de juiste regelingen kunt vinden.

10 populaire R&D-regelingen

WBSO – fiscale aftrek voor R&D-kosten
Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) – stimuleert innovatie bij het mkb met budgetten per regio en instrument
Eureka – ondersteuning van marktgerichte R&D-projecten
Eurostars – subsidie voor internationale R&D-projecten
Horizon 2020 – subsidie voor internationale R&D-projecten
Innovatiekrediet – krediet voor veelbelovende innovatieprojecten
Vroegefasefinanciering – krediet voor innovatieve starters
Octrooien – advies over intellectueel eigendom en octrooien
Energie Investeringsaftrek (EIA) – fiscale aftrek voor energiezuinige investeringen
Milieu Investeringsaftrek (MIA) en Vamil – fiscale aftrek voor milieuvriendelijke investeringen

Ook neemt RVO deel aan de zogenoemde financieringstafels, bedoeld voor meer risicovolle, moeilijker te financieren projecten. Aan de tafel zitten banken, accountants, ontwikkelingsmaatschappijen, provinciefondsen, business angels, andere financieringspartijen en RVO bijeen; ondernemers pitchen hier in een minuut of 20 hun idee, waarna de partijen aan tafel onderling over mogelijke financiering discussiëren. Strik: ‘Het is vergelijkbaar met Dragons’ Den, alleen zeggen investeerders hier niet meteen een bedrag toe.’

De WBSO is een fiscale regeling waar ondernemers steun kunnen vinden voor hun R&D (zie ook kader Proefdiervrij innoveren). De WBSO is ook een mooi voorbeeld hoe de overheid ondernemers tegemoet komt tijdens deze coronacrisis. We hoorden van bedrijven dat zij door de crisis hun R&D-plannen voor 2020 moesten bijstellen en andere R&D-projecten gingen uitvoeren. Maar dat zij hiervoor geen WBSO konden aanvragen omdat zij de aanvraag voor 2020 al hadden ingediend. In overleg met het ministerie mogen bedrijven daarom dit jaar de looptijd van hun ingediende aanvraag inkorten. Hierdoor kunnen zij ook WBSO aanvragen voor nieuwe R&D-projecten.

Maar komt het mkb in deze tijd überhaupt wel toe aan R&D. In het begin van deze crisis waren er al veel Quickscan-aanvragen voor de ontwikkeling van corona-apps, medicatie, mondkapjes, et cetera. En er zijn nu veel ondernemers die een onderzoeksproject al langer op de plank hebben liggen, maar er eerder niet aan toekwamen en nu wel.

Vanwege de coronacrisis heeft de overheid ook tal van speciale regelingen in het leven geroepen en huidige regelingen uitgebreid met een Corona-module. Een bekende is de TOGS, die ondernemers tegemoetkomt die het meest zijn geraakt door de coronacrisis. Daarnaast is er de BMKB-C, een borgstelling. Daarbij wordt financiering verstrekt door banken, maar staat de overheid garant voor een deel van die financiering in de vorm van borgstelling. In lijn daarmee is de GO-C, die is voor ondernemers van het middelgroot- en grootbedrijf.

Meer weten? Neem contact op met BCG Corporate Finance

COPYRIGHT 2018: BCG CORPORATE FINANCE | WEBDESIGN: HEERS