Blog

W&I-verzekering: wat, hoe en waarom?

W&I-verzekering: wat, hoe en waarom?

De Warranty & Indemnity (W&I) verzekering is een integraal onderdeel (geworden) in de M&A markt. Voor insiders een bekend begrip, maar wat is een W&I verzekering eigenlijk, hoe wordt deze polis toegepast in de transactiepraktijk en waarom is dit product mogelijk relevant voor u als (adviseur van de) ondernemer of investeerder? W&I kan als tool fungeren om verkoper en koper tot een deal te brengen. Kennis van dit product en haar toepassing is daarmee en “must” in de transactiepraktijk.

Spanningsveld tussen verkoper en koper |de Warranty & Indemnity (W&I) verzekering

Een essentieel aspect van elke M&A-transactie is de risico-allocatie tussen verkoper en koper. De koper is er bij gebaat dat de door de verkoper verstrekte garanties zo breed mogelijk zijn opgesteld in de koopovereenkomst. De verkoper daarentegen zal proberen de reikwijdte van de garanties te beperken om de kans op een claim en financiële gevolgen af te wenden. In dit spanningsveld kan het stellen van zekerheden (zoals escrow, bankgarantie) die kloof (mogelijk) overbruggen. Echter, de daaraan verbonden “opportunity costs” schrikken partijen vaak af: het geld kan immers veelal op winstgevender wijze aan het “werk worden gezet”. Een W&I-verzekering kan hier dienen als alternatief voor te stellen zekerheden of als smeermiddel.

Gebruik van W&I | de Warranty & Indemnity (W&I) verzekering

De W&I polis biedt  dekking  voor schade  en  kosten in verband met een inbreuk op verstrekte garanties. Ook de algemene fiscale vrijwaringen vallen onder de dekking. De risico’s worden hierbij ondergebracht bij een derde partij, de verzekeraar.

Het gebruik ervan stelt kopers en verkopers in staat om de manier waarop ze risico’s bekijken te veranderen en uiteindelijk deals benaderen. De populariteit is verder toegenomen door de coronacrisis (risico-aversie nam immers toe) en zal naar verwachting aanhouden, vooral met wereldwijde trends die wijzen op een verdere daling van de premietarieven en een grotere wens bij verzekeraars om de dekkingsvoorwaarden te verbreden. Dit heeft als gevolg dat een W&I-verzekering ook geschikt is gebleken voor transacties met een beperktere omvang.

W&I wordt veelal tactisch ingezet in een competitief biedingsproces waar de verkoper een ‘clean exit’ wil realiseren: door het afsluiten van een W&I verzekering zijn de risico’s die normaal gesproken bij de verkoper blijven verzekerd. Een ander belangrijk motief is de wens om eventuele beschadiging van de relatie tussen betrokkenen (denk aan herinvesterend management of de koop van een belangrijke leverancier) te voorkomen. En specifiek voor private equity (PE): dit soort partijen zijn meestal terughoudend bij het afgeven van garanties. Als de koopprijs niet direct kan worden vrijgemaakt, kan een garantie immers het rendement op een fonds aanzienlijk verlagen. Met W&I kan de PE partij toch voor de volle 100% garanties afgeven, met de daarbij behorende dealprijs.

 

Soorten polissen

Een W&I-verzekering is een verzekeringspolis. De polis is meestal specifiek op maat toegesneden op de transactie en behoeften van partijen. In de praktijk is de koperspolis veruit het meest gebruikt. Hierbij sluit de koper een verzekering af met de verzekeraar. Dit is een soort schadeverzekering waarbij de koper zich – buiten de verkoper om – tot de verzekeraar kan wenden. Een verkoperspolis komt veel minder voor. Hierbij is de verkoper de verzekerde. Dit is een soort contractuele aansprakelijkheidsverzekering: de polis beschermt de verkoper tegen claims van de koper onder de polis (lees: onder de garanties en fiscale vrijwaringen).

 

Key features

Een W&I-verzekeringspolis is onderworpen aan een specifieke limiet (de maximale dekking). De polis wordt betaald via een premie; in de regel een 1 tot 3% van de verzekerde dekking. Daarnaast zijn de meeste W&I-verzekeringen onderworpen aan een eigen risico. Een typische W&I-verzekering dekt in beginsel onbekende en onvoorziene risico’s, maar niet alle risico’s worden gedekt. De polis bevat in de regel een aantal standaard uitsluitingen en deal- of sectorspecifieke uitsluitingen. Een aantal uitsluitingen uit het recente verleden zijn omgebogen naar extra uitbreidingen van de polis, bijvoorbeeld tax insurance, tegen een (forse) extra premie.

 

COPYRIGHT 2018: BCG CORPORATE FINANCE | WEBDESIGN: HEERS